Носители

Кандидат Мајстор на Фотографија на НФУ

Име и презиме Звање Датум на стекнување Галерија
Александар Георгиев КМФ НФУ октомври 2022 Галерија
Александар Томовски КМФ НФУ септември 2022 Галерија
Александар Стојчевски КМФ НФУ март 2022 Галерија
Ана Јовева КМФ НФУ март 2022 Галерија
Анита Палческа КМФ НФУ март 2022 Галерија
Владимир Јовановски КМФ НФУ март 2022 Галерија
Горан Попоски КМФ НФУ март 2022 Галерија
Димитар Ристески КМФ НФУ март 2022 Галерија
Димитар Чунговски КМФ НФУ март 2022 Галерија
Жаклина Стефановска КМФ НФУ март 2022 Галерија
Зоран Здравев КМФ НФУ март 2022 Галерија
Марина Атанасовиќ КМФ НФУ март 2022 Галерија
Мери Бошкоска КМФ НФУ март 2022 Галерија
Сандра Трајковска КМФ НФУ март 2022 Галерија

 

Напреден Фотограф на НФУ

Име и презиме Звање Датум на стекнување Галерија
Доријан Миловановиќ НФ НФУ март 2022  
Каролина Димовска НФ НФУ мај 2022  
Маја Крстевска Коларова НФ НФУ март 2022  
Неда Арсениевска НФ НФУ март 2022  
Тоши Трајчев НФ НФУ март 2022  

 

Фотограф на НФУ

Име и презиме Звање Датум на стекнување Галерија
Иван Вукелиќ Ф НФУ март 2022  
Михаил Бутнејски Ф НФУ март 2022  

 

Кандидат Фотограф на НФУ

Име и презиме Звање Датум на стекнување Галерија
Биљана Кошарска КФ НФУ март 2022  
Фросина Јовановска КФ НФУ март 2022  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com