Листа на членови

Име и презиме Град Фотографско звање Датум на регистрација Чланарина Повеќе
Andrej Risteski Prilep Фотограф втора класа - Повеќе
Damjan Zdraveski Prilep - Повеќе
Elizabeta Mitreva skopje - Повеќе
Gjorgji Kocev Kavadarci - Повеќе
Gloria Malinova Shtip Amater - Повеќе
Igor Donevski Skopje - Повеќе
Lazar Djokovic Mellieha - Повеќе
Marija Petrovska Bitola / - Повеќе
Mimoza Colak Skopje 2023 Повеќе
Slavisa Cvetanoski Prilep Treta klasa - Повеќе
Александар Стојчевски Куманово КМФ НФУ 2022 Повеќе
Александар Томовски Скопје КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Александар Георгиев Bitola 2022 Повеќе
Ангела Цветковска Куманово - Повеќе
Андреј Стефаноски Прилеп 2022 Повеќе
Анета Илиевска Скопје / 2022, 2023 Повеќе
Анита Палческа Скопје КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Биљана Кошарска Штип КФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Благој Андонов Штип Повеќе
Борче Милев Кавадарци Аматер 2022, 2023 Повеќе
Владимир Јовановски Куманово MPSA, КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Горан Попоски Прилеп ФА2 ФСМ, КМФ НФУ 2022 Повеќе
Гордана Николовска Димеска Прилеп 2022, 2023 Повеќе
Гордана Чавкоска Скопје 2023 Повеќе
Дени Павловски Skopje Повеќе
Димитар Ристески Прилеп КМФ НФУ 2022 Повеќе
Димитар Чунговски Битола КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Доријан Миловановиќ Скопје НФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Елена Мирческа Прилеп - Повеќе
Енис Карахасан-Бошковски Скопје - Повеќе
Жаклина Стефановска Куманово КМФ НФУ 2022 Повеќе
Зоран Здравев Штип EPSA, c*MoL, КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Зоран Спирковски Охрид - Повеќе
Иван Пајмакоски Прилеп Повеќе
Иван Вукелиќ Скопје Ф НФУ 2022, 2023 Повеќе
Јани Лазов Куманово Повеќе
Јован Наумовски Скопје 2022 Повеќе
Каја Тасевска Скопје фотограф-аматер - Повеќе
Каролина Димовска Скопје 2022, 2023 Повеќе
Катерина Мавровска Битола F2 FSM Повеќе
Коста Дупчинов Битола 2022 Повеќе
Љупка Цветанова Штип 2022 Повеќе
Маја Крстевска Коларова Штип НФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Марина Атанасовиќ Куманово КМФ НФУ 2022 Повеќе
Мартина Салова Чешновар Скопје - 2022, 2023 Повеќе
Мартина Павлоска MILAN - Повеќе
Мери Бошкоска Прилеп КМФ НФУ 2022 Повеќе
Михаил Бутнејски Штип Ф НФУ 2022 Повеќе
Наташа Гелева Скопје 2022 Повеќе
Неда Арсениевска Куманово КМФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
Ненад Илиќ Скопје - Повеќе
Никола Кукунеш Струга - Повеќе
Петар Јанкоски Прилеп 2022, 2023 Повеќе
Сандра Трајковска Куманово 2022 Повеќе
Стефан Илиевски Куманово 2022 Повеќе
Татјана Димитриевска Битола - Повеќе
Тоши Трајчев Штип НФ НФУ 2022 Повеќе
Фросина Јовановска Куманово КФ НФУ 2022, 2023 Повеќе
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com