Листа на членови

Име и презиме Град Фотографско звање Датум на регистрација Повеќе
Александар Стојчевски Куманово КМФ НФУ Повеќе
Александар Томовски Скопје Повеќе
Александар Георгиев Bitola Повеќе
Андреј Стефаноски Прилеп Повеќе
Анита Палческа Скопје КМФ НФУ Повеќе
Биљана Кошарска Штип КФ НФУ Повеќе
Благој Андонов Штип Повеќе
Борче Милев Кавадарци Аматер Повеќе
Владимир Јовановски Куманово MPSA, КМФ НФУ Повеќе
Горан Попоски Прилеп ФА2 ФСМ, КМФ НФУ Повеќе
Дени Павловски Skopje Повеќе
Димитар Ристески Прилеп КМФ НФУ Повеќе
Димитар Чунговски Битола КМФ НФУ Повеќе
Доријан Миловановиќ Скопје НФ НФУ Повеќе
Жаклина Стефановска Куманово КМФ НФУ Повеќе
Зоран Здравев Штип EPSA, c*MoL, КМФ НФУ Повеќе
Иван Пајмакоски Прилеп Повеќе
Иван Вукелиќ Скопје Ф НФУ Повеќе
Јани Лазов Куманово Повеќе
Јован Наумовски Скопје Повеќе
Каролина Димовска Скопје Повеќе
Катерина Мавровска Битола F2 FSM Повеќе
Љупка Цветанова Штип Повеќе
Маја Крстевска Коларова Штип НФ НФУ Повеќе
Марина Атанасовиќ Куманово КМФ НФУ Повеќе
Мартина Салова Чешновар Скопје - Повеќе
Мери Бошкоска Прилеп КМФ НФУ Повеќе
Михаил Бутнејски Штип Ф НФУ Повеќе
Наташа Гелева Скопје Повеќе
Неда Арсениевска Куманово НФ НФУ Повеќе
Петар Јанкоски Прилеп ФА2 ФСМ Повеќе
Сандра Трајковска Куманово Повеќе
Стефан Илиевски Куманово Повеќе
Тоши Трајчев Штип НФ НФУ Повеќе
Фросина Јовановска Куманово КФ НФУ Повеќе
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com