Органи

Претседател
Стефан Илиевски

Извршен одбор на НФУ
Стефан Илиевски – Претседател
Владимир Јовановски – Секретар
Ана Јовева – член
Димитар Ристески – член
Димитар Чунговски – член
Зоран Здравев – член
Марина Крстиќ – член

Надзорен одбор на НФУ
Александар Стојчевски – претседател
Сандра Трајковска
Викторија Златковиќ

Совет за членство на НФУ
Димитар Ристески – Претседател
Јован Наумоски – член
Зоран Здравев – член

Совет за Изложби и Манифестации на НФУ
Владимир Јовановски – Претседател
Стефан Илиевски – член
Ана Јовева – член

Уметнички совет на НФУ
Душко Јовановски – Претседател
Марјан Јаневски – член
Владимир Јовановски – член

Совет за Едукација на НФУ
Марина Крстиќ – Претседател
Стефан Илиевски – член
Димитар Чунговски – член

Совет за односи со Јавноста на НФУ
Ана Јовева – Претседател
Марина Крстиќ – член
Дарио Королија – член

Совет за односи со странство на НФУ
Зоран Здравев – Претседател
Владимир Јовановски – член
Ана Јовева – член

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com