Контакт

Национална фото унија
1300 Куманово,
Република Македонија

е-пошта:
photo.union.macedonia@gmail.com