Барање за звање

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
име и презиме
Кликнете или повлечете датотека во ова поле

Потсетник за услови

Образец за звања
Звање Кратенка Примени Наслови Награди Златни Колекција Самостојни
Кандидат Фотограф на НФУ КФ НФУ 6 3        
Фотограф на НФУ Ф НФУ 25 10        
Напреден Фотограф на НФУ НФ НФУ 50 20        
Кандидат Мајстор на Фотографија на НФУ КМФ НФУ 100 35 5   10  
Мајстор на Фотографија на НФУ МФ НФУ 200 70 15 3 20 1
Велемајстор на Фотографија на НФУ ВМ НФУ 400 100 30 7 30 3
Доајен на НФУ Д НФУ 1000 200 50 15 50 5