Повик за упис на нови членови

Повик за запишување на нови членови, почнуваме од 30 јануари 2022.