Издадена публикацијата Пролегомена за македонската фотографија – книга 3

Книгата „Пролегомена за македонската фотографија: Книга 3 (1945-1990)“ претставува заокружен и детален поглед врз развојот на фотографијата во Македонија во периодот помеѓу 1945 и 1990 година. Авторот Златко Теодосиевски го истражува и документира влијанието на општествените, културните и политичките промени во ова временско раздобје врз развојот на фотографијата како уметност и средство за изразување.

Книгата претставува богатство на историски контекст, збогатено со анализа на значајни настани и личности кои ја обликувале фотографската сцена во Македонија во одредениот период. Преку објективот на фотографите, авторот ги пренесува важните моменти од социјалниот и културниот живот, креирајќи сеопфатна текстуално-визуелна приказна. Делото претставува задолжително четиво за секој кој што се интересира за историјата на македонската култура и уметност, а особено за оние кои ја обожаваат фотографијата како начин на изразување и сеќавање.