Известување за доделени звања

На состанокот на Извршниот одбор на Национална фото унија одржан на 13 март 2022 година беа доделени следниве звања:

Кандидат фотограф на НФУ (КФ НФУ)
Биљана Кошарска
Фросина Јовановска

Фотограф на НФУ – Ф НФУ
Иван Вукелиќ
Михаил Бутнејски.

Напреден фотограф на НФУ – НФ НФУ
Доријан Миловановиќ
Маја Крстевска Коларова
Неда Арсениевска
Тоши Трајчев.

Кандидат Мајстор на фотографија на НФУ – КМФ НФУ
Александар Стојчевски
Ана Јовева
Анита Палческа
Владимир Јовановски
Горан Попоски
Димитар Ристески
Димитар Чунговски
Жаклина Стефановска
Зоран Здравев
Марина Атанасовиќ
Мери Бошкоска.

Извршниот одбор на Национална фото унија им посакува понатамошна плодна работа на сите добитници на звања.