Поглед на човековата душа преку објективот на Фото-кино клуб „Козјак“

Изложбата на Фото-кино клуб „Козјак“ од Куманово, насловена како “Луѓе”, ќе биде отворена на 8 февруари 2024 година во Фотографскиот музеј во Марибор, Словенија. Изложбата ќе биде организирана под покровителство на Фотоклуб Марибор.

Изложбата “Луѓе” ќе претстави разновидни фотографии на луѓе, фокусирајќи се на различни аспекти на човечката емоција, искуство и живот. Од портрети до улична фотографија, од документарни сцени до изразени моменти на човечката интеракција, оваа изложба ќе понуди поглед на разноликоста и богатството на човечката душа.

Преку обективот на членовите на Фото-кино клуб „Козјак“, посетителите на изложбата ќе имаат можност да се запознаат со различни перспективи и прикази на човечката егзистенција. Од обични моменти до драматични сцени, оваа изложба ги прикажува различните слоеви и фасети на човечката природа.

Изложбата “Луѓе” е прилика за почитување на визијата и умешноста на фотографите од Фото-кино клуб „Козјак“, како и за размислување за различните начини на искуство и интерпретација на човечката душа.