Пет најуспешни излагачи за 2021 година

Според Правилникот за вреднување на работата на членовите на Национална Фото Унија добитници на признанието за пет најуспешни излагачи за 2021 година се:

авторпоени
Зоран Здравев3492
Владимир Јовановски2093
Мери Бошкоска998
Димитар Ристески890
Александар Томовски533

Најуспешните излагачи се прогласени врз основа на бодинг системот на меѓународната фотографска асоцијација ИААП (IAAP).

Извршниот одбор на НФУ им честита на авторите.