Отворена изложбата „Црно и бело е сѐ“ на Катерина Мавровска

Изложбата „Црно и бело е сѐ“ на Катерина Мавровска го привлече вниманието на посетителите во Центарот за Култура во Битола. Ова беше нејзина седма самостојна изложба, а темата на оваа изложба беше едноставна, но многу влијателна: црно-белите моменти во секојдневниот живот. Изложбата беше отворена на 10 мај 2024 година, а Катерина Мавровска го претстави своето уметничко видување на светот преку фотографии во црно и бело. Нејзините слики го истражуваа контрастот, светлото и сенките, и го прикажуваа животот во монохроматски стил.